SERHS Tourism&Hotels Plan Estratégico

SERHS Tourism presenta el seu pla estratègic per als propers 3 anys

19/01/2017 Posted by Notícies corporatives

La nova estructura basada en unitats de negoci independents, i un gran enfocament en l’estratègia comercial i de contractació, pretén donar millor resposta a les necessitats específiques de cada client.

El nou pla estratègic planteja un escenari de creixement en volum de vendes superior al 20% per a l’exercici 2017, després d’haver acabat el procés de reestructuració de la companyia.

SERHS Tourism va presentar durant la seva Convenció Anual al Vilar Rural de Cardona el passat 12 i 13 de gener, el pla estratègic a seguir per al període 2017-2019. La trobada, que va comptar amb la presència del Conseller Delegat de SERHS, Jordi Bagó, i liderat per Josep María Bagudà, Director General de SERHS Tourism&Hotels, i on van assistir els principals directius de la companyia així com els equips de contractació, operacions i comercial, va tractar com a aspectes principals la reorganització de la seva estructura, així com els objectius marcats en les destinacions claus de la companyia i els principals mercats.

Les línies estratègiques del nou pla persegueixen incrementar la facturació per arribar als 224 M€. Amb aquest objectiu, s’ha dut a terme una reestructuració interna de la divisió i s’han creat unitats de negoci específiques per respondre millor a les necessitats del mercat de tour-operació i online. Així, els departaments de grups, circuits i excursions adquireixen major autonomia i posen el focus en els seus propis resultats de negoci.

Dins del departament comercial, s’han presentat les noves incorporacions encapçalades per Yvan Garcia, qui des d’aquest mateix mes de gener, assumeix la Direcció comercial de SERHS Tourism. A la vegada, s’estan reforçant els equips comercials en tots els mercats d’origen, amb la incorporació de nous Key Account Managers en mercats com el nòrdic, francès, italià, alemany i britànic, entre altres.

Aquest nou model organitzatiu inclou també la creació d’una nova unitat de negoci enfocada a incrementar les vendes pel canal online mitjançant l’optimització de la gestió dels clients i les peticions que arriben a través de les connexions XML. En concret, els objectius que es planteja aquest nou departament són l’increment de les vendes, el marge i el nombre de reserves generats online, l’augment de la conversió i la millora dels ràtios Look2book, l’optimització de les peticions i la millora dels hotels en porfolio als canals online.

Tags:

The comments are closed.